BẢNG GIÁ TẠI BẢNG HÀNG DỰ ÁN

(HOTLINE 0919.121.158)

(Quý khách có thể click vào mã hàng (vd: #BD51) để xem thông tin chi tiết)

A14

Mã BĐS STT Phân khu Phân lô Ô Số Diện tích Mặt đường (m) Hướng Giá gốc HĐ Giá bán /m2 Chênh % Đóng Tổng
#BDS33 1 A14 A3   100 m2 25 m Đông bắc 40.00Triệu 35 Triệu 500 Triệu 50% 2.5 Tỷ
#BDS31 2 A14 XYZ   120 m2 25 m Đông 38.00Triệu 35 Triệu 600 Triệu 60% 3 Tỷ
#BDS30 3 A14 LK12   300 m2 4 m Đông 50 Triệu 0.8 Triệu 60% 1.7 Tỷ
#BDS27 4 A14   119 m2 7 m Bắc 390 Triệu
#BDS24 5 A14   100 m2 5 m Tây bắc 460 Triệu
#BDS23 6 A14   200 m2 10 m Đông nam 4 Triệu
#BDS20 7 A14   110 m2 5 m Đông nam 3 Triệu

BT.4

Mã BĐS STT Phân khu Phân lô Ô Số Diện tích Mặt đường (m) Hướng Giá gốc HĐ Giá bán /m2 Chênh % Đóng Tổng
#BDS18 1 BT.4   120 m2 6 m Đông nam 2 Triệu

BT.2

Mã BĐS STT Phân khu Phân lô Ô Số Diện tích Mặt đường (m) Hướng Giá gốc HĐ Giá bán /m2 Chênh % Đóng Tổng
#BDS7 1 BT.2   130 m2 m Nam 19 Triệu
#BDS6 2 BT.2   36 m2 m Bắc 4 Triệu

BT.1

Mã BĐS STT Phân khu Phân lô Ô Số Diện tích Mặt đường (m) Hướng Giá gốc HĐ Giá bán /m2 Chênh % Đóng Tổng
#BDS5 1 BT.1   30 m2 m Bắc 13 Triệu
#BDS4 2 BT.1   124 m2 m Đông nam 72 Triệu
#BDS3 3 BT.1   00 m2 m Đông bắc 0 Triệu

BT.4

Mã BĐS STT Phân khu Phân lô Ô Số Diện tích Mặt đường (m) Hướng Giá gốc HĐ Giá bán /m2 Chênh % Đóng Tổng
#BDS15 1 BT.4   150 m2 m Bắc Triệu 75000 Triệu

BT.2

Mã BĐS STT Phân khu Phân lô Ô Số Diện tích Mặt đường (m) Hướng Giá gốc HĐ Giá bán /m2 Chênh % Đóng Tổng
#BDS14 1 BT.2   2,000 m2 m Đông nam Triệu 50000 Triệu
#BDS13 2 BT.2   25 m2 m Đông bắc Triệu 4 Triệu
#BDS12 3 BT.2   35 m2 m Bắc Triệu 280000 Triệu
#BDS10 4 BT.2   70 m2 m Tây Triệu 17 Triệu
Mã BĐS STT Nhu cầu Khu Tòa Tầng Căn Diện tích Giá gốc /m2 Giá bán /m2 Chênh Hướng cửa Hướng BC Tổng giá trị
#BDS32 1 Cần bán A14 A1   A2 100 m2 30 Triệu 28 Triệu Đông nam Đông 2.2 Tỷ
#BDS22 2 A14   125 m2 Triệu 950 Triệu Tây nam Tây nam
#BDS21 3 A14   125 m2 Triệu 950 Triệu Tây nam
#BDS17 4 BT.4   113 m2 Triệu 26 Triệu Đông bắc
#BDS8 5 BT.2   127 m2 Triệu 0 Triệu Tây bắc
Mã BĐS STT Nhu cầu Khu Tòa Tầng Căn Diện tích Giá gốc /m2 Giá bán /m2 Chênh Hướng cửa Hướng BC Tổng giá trị
#BDS9 1 BT.2   83 m2 Triệu 8 Triệu 0.8 Triệu Tây nam Tây nam 1.7 Tỷ
Mã BĐS STT Phân khu Tòa Ô Số Diện tích Hướng Đường trước Mặt tiền Giá gốc HĐ Giá bán /m2 Chênh % Đóng Tổng giá trị
#BDS26 1 A14   130 m2 Đông nam 22 m2 8 m Triệu 18 Triệu
#BDS25 2 A14   120 m2 Tây bắc 14.5 m2 9.5 m Triệu 2 Triệu
#BDS19 3 BT.4   449 m2 Bắc 38 m Triệu 2 Triệu
Mã BĐS STT Phân khu Tòa Ô Số Diện tích Hướng Đường trước Mặt tiền Giá gốc HĐ Giá bán /m2 Chênh % Đóng Tổng giá trị
#BDS11 1 BT.2   90 m2 Nam m2 Triệu 60 Triệu